A.

 

 Mina huvudfrågor

 

Mina huvudfrågor är att få mer pengar till basverksamheterna i skola, vård och omsorg. 

Vår väg dit är att skippa politikerflärden och satsa på välfärden. 

Vi tar helt enkelt och minskar politiker kåren, minskar partiernas ekonomiska ersättningar och avskaffar politiska sekreterare m.m.

Det är den post som ingen annan vågat ta i.

Vi skapar en vision för en modern ledarorganisation med avskaffande med av en "styrelse/nämnd på varje lina!"

Så det blir mer ekonomi tillbaka till basverksamheter, inga utsvävningar till andra projekt som inte ligger i basverksamhetens sfär.

Sedan är integration en viktig fråga där vi bygger mer varierande boende där det behövs.

För oss är även demokratifrågan viktig, eftersom den som missköter en demokratisk miljö. Så går det hand i hand med bristande moral och etik i korruptionsfrågor.

Bejakande av realistiska idéer och visioner. Det är inte politiker med idéer som kostar det är de som inga idéer har som kostar.

 

B.

 

Skolan

 

Ett samhälles bildningsnivå är dess framtid.

I en värld av hårdnande konkurrens och med tuffare arbetsmarknad möter våra ungdomar en verklighet med hög ungdomsarbetslöshet och utanförskap.

Sverige måste få de bästa och mest lämpade att välja läraryrket. Men lönen och arbetsmiljön skrämmer bort många som skulle bli utmärkta lärare.

Varje arbetsgivare i Sverige måste naturligtvis ta ett ansvar för denna nationella utmaning, även Trollhättans stad.

Ska Trollhättan lyfta sig och bli konkurrenskraftigt mot omvärlden, så börjar det i skolan. Skolan berör alla och alla mår väl bra av att Trollhättan höjer läraryrkets attraktionskraft.

Varför inte bli en av de mönsterkommuner i Sverige som vågar satsa på lärarlöner?

Oavsett partifärg så tjänar Trollhättans stad på att höja statusen och lönen för våra lärare. Vi behöver inte fler undanflykter eller vackra ord.

Tiden är inne för att ge Trollhättans lärarkår ett lyft som ger de bästa förutsättningarna att vårda vår gemensamma framtid och det nu!

Det vapen vi har som vuxna att ge våra barn är kunskap och kreativitet, som ger ett starkare skydd mot de utmaningar ett vuxenliv innebär.

Lärare har generellt den längsta utbildningstiden för att klara sitt komplexa uppdrag. Men löneutvecklingen är den sämsta och man tar inte vara på deras potential att utveckla arbetet med eleverna.

De behöver en rejäl löneökning. Det ger konkurrens om de bästa lärarna. Det ger motivation och glädje för dem som lagt ner en stor del av sitt liv på att ge det bästa av sig själva till nästa generation.

Vi i Trollhättan borde känna stor sorg över att skolan inte prioriteras och ges bättre möjligheter att utveckla lärarkåren. Utbildning lönar sig inte i Trollhättan och staden förlorar därför attraktionsvärde hos välutbildad arbetskraft.

C.

 

Omsorg

 

Det som är bäst för brukaren är bäst för Trollhättan.

I min mening måste kvalitet och valfrihet för medborgarna prägla den kommunala servicen.  Undertecknade har båda goda erfarenheter av kommunal barn- och äldreomsorg. Den har fungerat mycket väl för våra egna nära och kära. Det innebär dock inte att vi inte vill ha valfrihet för andra.

Det som är bäst för medborgaren, oavsett om det är kommunal eller privat service, är det som ska styra. Att det finns alternativ att välja mellan gynnar konkurrensen och höjer kvaliteten på de tjänster som utförs.

Under det år som gått har en rad skandaler inom den privata sfären uppdagats, främst inom vård och skola. Det har fått till följd att den privata sidan sanerar sig själv, förbättringar tvingas fram och dåliga leverantörer försvinner från marknaden. Den utvecklingen är bra och gör också att kommunala beslutsfattare skärper sin översyn och kontinuerliga uppföljningar av all verksamhet som sker – såväl privat som offentlig.

Det är mycket viktigt att det finns instanser inom kommunen som bedömer helheten, det vill säga både kommunal och privat verksamhet inom skola och omsorg med mera på exakt samma premisser. Först då sanerar vi bort de dåliga privata och kommunala verksamheterna och behåller det som är bra.

Jag framhåller också faran i att generalisera; bra och dålig verksamhet finns tyvärr i såväl privat som kommunal verksamhet. Endast med rätt kvalitetsstyrning kan vi komma tillrätta med problemen.

I Trollhättan finns flera goda exempel på privata utförare inom skolsektorn som Fridaskolan och Nya skolan men tyvärr är vi en av få kommuner som inte har något privat alternativ inom äldreomsorgen. Låt oss öppna upp för detta om intresse och engagemang finns.

Vi tror att det skull innebära en positiv utveckling för brukarna med större valfrihet. Erfarenheten visar också att privata aktörer bidrar till en högre lönenivå för kompetent personal.

Mångfald är bättre än enfald. Det är inte en politisk fråga utan en fråga om framtidsmöjligheter för brukare och anställda i Trollhättan stad.

D. 

 

 

Näringsliv

 

Företag, länder och städer är beroende av idéer! Ju fler idéer, desto större är möjligheter till välfärd.

Vi måste bli bättre på att inspirera fram nya idéer inom alla områden: Politik, forskning, vård, skola, omsorg, företagande samt statlig och kommunal förvaltning

Det fanns en tid då även Sverige var ett bra land för den som har en ny idé. En tid som de framgångsrika snilleindustrierna är det främsta minnesmärket över.

Sverige måste bli ett land fullt med nytänkare. Den svenske hjälten kommer att vara den som kan se sin värld med nya ögon.

Många kan inte tänka sig att starta företag.

Detta beror på att vi inte har en god jordmån för idéer och företagande. Snart sagt varje förändring ses i Sverige som ett hot. Den som till äventyrs vågar föreslå mer än marginella justeringar av gällande ordning möts omedelbart av en oändlig mängd invändningar och inte sällan indignation. Det är ofint att tänka nytt i Sverige.

Ska Sverige komma på fötter måste därför rädslan för förändring brytas. I grund och botten handlar det om att erövra en ny mentalitet - en mera entreprenörvänlig kultur måste se dagens ljus. Vi måste våga tänka nytt och uppmuntra andra som tänker nytt. Inte bara politiken måste läggas om, minst lika viktig är den mentala inställningen; den kungliga svenska avundsjukan, jantelagen och allmän rädsla ligger som en tung våt filt och kväver idéer.

Vi vill starta entreprenöriellt lärande i skolan. Lika naturligt som att söka jobb borde det vara att starta företag. Att elever får entreprenörskapet på schemat i skolan kan säkra våra framtida pensioner. För några år sedan var vi på "entreprenörs"-skolan Fridaskolan och när projektet Snilleblixtarna startades kunde vi se en flod av uppdämd kreativitet flöda från barnen. Kan vi ta vara på det kan vi gå en lysande framtid tillmötes i Sverige.

Trollhättans aktieportfölj borde styras till att stötta i första hand lokala aktörer, men även minskas för att stödja investeringar för Trollhättans näringsliv. Trollhättebornas skattepengar bör i första hand gå till Trollhättan

Det är än viktigare i dag när Trollhättan är i stöpsleven.

 

 

  

Info & kontakt

 

Idag bor jag i Skoftebyn i Trollhättan. Jag engagerar mig för Trollhättans enda egna parti Trollhättans framtid. www.trollhattans-framtid.se  Jag har en son på femton år och två bonus döttrar! Jag är gift med Susanne som arbetar inom vården.

Utöver arbetet med att få ett bättre Sverige så älskar jag att resa. Jag har privat ett stort intresse för elektronik, historia och samhället i övrigt. Laga mat, min bil är också en kär kamrat!


Känner ett brinnande intresse för att förbättra vardagen för oss alla med att utveckla ett varmare och bättre samhälle. 

Skall försöka presentera i under sidorna vad jag gjort och vad jag har för bakgrund.

Dan-Axel Möllengård
0520-421044

0734-487 844
Dan Möllengård

www.trollhattans.framtid.se

www.regionens-framtid.se