Dan-Axel Möllengård
0520-421044
Dan Möllengård
www.trollhattans.framtid.se
www.regionens-framtid.se

Nuvarande uppdrag

*Kommunstyrelse ledamot

*Trollhättans fullmäktige ledamot

Fd. updrag
           
*Kultur & fritid vice ordförande

*Invandrarådet ledamot

*Kommunstyrelsens personal utskott vice ordförande

*Kommunstyrelsens budgetkommitte ledamot

*Kommunfullmäktiges valberedning vice ordförande

*Thn-Vbg samverkanskommitten ledamot

*Ersättare till riksdagen/t.o.m sep 2014

*Krisledningsnämnden ledamot*Bostads Ab Eidar vice ordförande

*Fyrstadskomitten

*Regionskomitten

*Länsförbundet (Fp)

 *Ordförande Fp

*Byggnadsnämnden 19 980223

*Fast. Bolaget Strömkarlen

*Stiftelsen Bergagården

*Demokrati och framtidstro

*För ungdomars demokrati och medinflytande

* Nationaldagskommitté

*
Trollhättan Stadshus AB

*Berednings och ledningsutskottet
(Nu budgetkommitten)