Utbildningar & genomgångna kurser på senare tid

*Ugl/FIRO/UBI

*Ung som chef

*Jobb i framtiden

*Coachning

*Ny som chef

*Att skapa delaktighet och engagemang/Open space

*Måste det vara så mycket gnäll på jobbet

*Utvecklingssamtalet

*Praktisk Ledningsgrupp

*Leda Mångfald

*Intern kommunikation

*Retorik kurs

*Morgondagens ledare i Va Götaland

*Professionellt Ledarskap

*Affärsmannaskap i bolag
*Utbildning för ordförande och vice ordförande för bolag


Dan-Axel Möllengård
0520-421044
Dan Möllengård

www.trollhattans.framtid.se

www.regionens-framtid.se