Dan-Axel Möllengård
0520-421044
Dan Möllengård
www.trollhattans.framtid.se
www.regionens-framtid.se

www.trollhattans.framtid.se
www.regionens-framtid.se

Poltik bollar i mål!

Enormt mycket mer är gjort än nedan bifallna motioner. Se gärna under kultur fliken oxå. men nämnas kan väl att vi fick stopp på majoritetens planer på byggnation på Spikön. Vi har lyft handlarna i Centrums situation ett flertal ggr. b.la Många kommer kanske ihåg att jag var först i Sverige med att ta den offentliga debatten med Sverigedemokraterna! Vilket helt i linje med Voltaires - Jag må ogilla din åsikt, men är beredd att dö för att du skall kunna framföra den.

Det som är bra med en opposition är att beslut kan provas vändas och vridas på. Det blir bättre beslut än att det bara rinner igenom. För ex. har man fel i sin fråga eller påstående har man belyst sanningen har man rätt är det ju bara bra!

När jag började politken för snart över tolv år sedan. Så hade samtliga partier i Trollhättan på mandatperioden innan endast fått bifallit 4 motioner. Efter min första mandat period hade vi fått igenom 10 Ideer.

1. P-skivan P-skivan Efter alla år av diskussioner så kunde vi i fp förverkliga p-skivan, efter en namninsamling bestående av över halva väljarkåren i Thn, 16.000 personer skrev på.

2. Handikappsplan Äntligen fick Trollhättan få en Handikapplan som får stor betydelse för dem som berörs.

3. Bälte i bussar Efter ett flertal tragiska bussolyckor, kanske denna motion räddar liv någon dag

4. Byggnation på Tingvalla Möjlighet att bygga attraktiva bostäder på Tingvalla industriområde.

5. Människans bäste vän Klara direktiv var man kan bada med sin hund . Detta är bra för både hundägare och allergiker. Vi har t ex fått en hundbadplats på Knorren.

6. God service för utveckling och expansion Inventering och kartläggning av servicen i kommunens olika stadsdelar. Även i våra  ytterområden. Nu kan vi se om det blivit bättre eller sämre under en period av tio år. bo

7. En smak av Trollhättan Att Trollhättan får något som smakmässigt kan förhöja minnet av Trollhättan för turister och besökare

8. Uppmärksammande av Trollhättans kulturhistoriska värde Vård av natur och miljö runt våra fornlämningar och nya vandringsleder så att de kan nås.

9. Historiebok (bifallen i Kultur och fritid)

10. Kallbadhus (bifallen i Kultur och fritid)

Besvarade motioner (11st) 

(ej avslagna, antagna till hälften många ggr)

Öppna nämndsammanträden, Odlingslotter för rörelsehindrade, Reducering av porto och tryckkostnader, Fri programvara för datorer, Kommunist upplysning, Bredband för alla, Medborgardemokrati vi Internet, Nollvision mot kvinnovåld, Bo kvar garanti, Finn Upp,

Profilklasser i matematik

Utöver detta så har en hel del motioner som blivit avslagna blivit förverkligade ändå så som licensfri program vara för ex.