Politisk inriktning

*Att bevaka skattepengar, är att bevaka dina pengar!
Många av de projekt som görs, är det dåliga uppföljningar på, och lämnar stora frågetecken efter sig, tycker jag. Blev det verkligen så som det var tänkt från ansvariga majoritetspolitiker är det många som frågar sig. Som son i en företagarfamilj har jag sett och lärt mig hur man måste vända på varje krona och mitt mål som politiker är att agera med samma omsorg med skattepengar som de hade varit mina privata.

*Fler idéer för ett bättre Trollhättan          Sverige och Trollhättan måste bli en av de bästa platserna att bo i om du har en ny idé. Påståendet kan kännas alltför enkelt men rymmer fröet till vår gemensamma framtida välfärd. Välståndet är nämligen ytterst inget annat än det materiella resultatet av mänsklig kreativitet.  Företag, länder och städer är beroende av idéer! Ju fler idéer, desto större är möjligheter till välfärd. I grund och botten handlar det om att erövra en ny mentalitet - en mera entreprenörvänlig kultur måste se dagens ljus.  Vi måste våga tänka nytt och uppmuntra andra som tänker nytt. Lika naturligt som att söka jobb borde det vara att starta företag. Att elever får entreprenörskapet på schemat i skolan kan säkra våra framtida pensioner. Kan vi ta vara på det kan vi gå en lysande framtid tillmötes i Trollhättan och Sverige.

*Mer livskvalité
Som politiker är en av de starkaste drivkrafterna för mig att kunna förändra samhället till det bättre. Lösningar som ger mer kvalité att bo och verka i Trollhättan är mitt mål. Det borde vara mer i kommunens intresse att allt som görs, görs för att du skall kunna ha en mer meningsfull fritid och en bättre samhällsservice

 

www.trollhattans.framtid.se

www.regionens-framtid.se

 


Dan-Axel Möllengård
0520-421044
Dan Möllengård