Mina Kompetensområden

 

 

Stor och lång erfarenhet av

 

*Personlig, kommunal och strategisk utveckling

*Ledarskap, marknadsföring, medial erfarenhet och ideellt arbete

*Försäljning, affärsmannaskap och entreprenörskap.

*Styrelse och ledningsgrupps erfarenheter

 

*Utbildningar & genomgångna kurser

Nuvarande uppdrag

Kommunstyrelse och Fullmäktige

Fd.
Personlig, kommunal och strategisk utveckling. Som kommunstyrelseledamot.

Strategiskt och operativt jobbar över köp och sälj inköp av offentliga upphandlingar

Heltidspolitiker sedan 1998-fff

*Kommunstyrelse ledamot

Kommunen omsätter 3 miljarder fördelas för att styra ”kommunen” Allt från skola omsorg vilket jämföras med ett större företag. Så får vi i princip hela kommunens verksamhet av vikt för mål och styrning av allt från Skola, vård och omsorg till miljö och byggfrågor där vi överprövar och testar olika modeller. Stora utmaningar under den tid jag vart med där har varit b.l.a  SAAB,s nedläggning och omställning till att vara en stad utan stora arbetsgivaren kvar.  

Exempel på resultat:

 1.Trots en av  Sveriges högsta ungdomsarbetslösheter har vi kunnat landa under förutsättningarna ganska bra. 2. Där infrastrukturen till Göteborg (motorväg och järnväg) kortat avståndet till att bli en boende ort för Göteborgare och Göteborg arbetsort för Trollhättebor

Detta hette förr KSAU kommunstyrelsens arbetsutskott. Det ansågs få för mycket inflytande därför delades det upp och budgetkommitten är nu huvuddelen av det ”gamla” KSAU som jag satt i många år. Där diskuterar vi mycket om hur ovan finansieras och fördelas. En av de stora erfarenheterna var förlusten från placeringar i Kommuninvest som i sin portfölj hade b.l.a Isländska banker vilket gav en förlust vid den finansiella kris 2008

Personalutskottet

Vi har endast tre ledamöter i personalutskottet två S och jag i detta viktiga utskott. Det hanterar 4300 anställda i kommunen. Vi diskuterar allt från sjukskrivningar till arbetsmiljöfrågor. Vi har haft en del riksbekanta fall som blivit omskrivna nationellt..Det har gett mig vanan att arbeta, förstå och förhandla med många skiftande kulturer. Ett 30 tal föreningar sprida från hela världen representeras. Mestadels från Mellersta Östern och Afrika


*Kultur & fritid vice ordförande

Det uppdraget har varit mer om konkreta byggen och verksamheter. Omsättningen är 80miljoner. Där kan det handla om allt från bidragsbedömning till framtidsfrågor gällande livskvalitet och ungdomars i främsta hand förverkligande av drömmar.

Exempel på resultat:

 Tre stora byggen har jag varit delaktig i byggandet av Ishallen, Ungdomens Hus N3 och Torsbohallen. Sedan är det konstgräsplaner, idrottshallar, skateparken. Var upphovs man till Salvador Dali utställningen 2006 i Trollhättan http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=902619

 

Ledarskap, marknadsföring, medial erfarenhet och ideellt arbete
*Trollhättans fullmäktige ledamot

Gruppledare i Trollhättan vilket innebär att sedan 2002 det är den officiella arenan gentemot media och medborgaren. Där basunerar vi ju ut våra budskap så jag kan säga att jag är en van retoriker och debattör. I rollen som gruppledare har vi också med oss att opinionsbilda och det handlar mycket om att leda och skapa resultat.

Exempel på resultat:

Ex. från 1998 års val 1597 röster till 2010 2537 röster

Från minsta parti till tredje största parti

Mest röstad fp kommunalpolitiker i Norra Älvsborg 2002-2010

En stor utmaning är att öka medlemsantalet. När strömmen är minskande de flesta politiska strömmen.

År 2010 var det 27 kommunnamn på listan År 2014 är det 52 namn på kommunlistan

En av de första opinionsbildningarna var att göra med centrumhandlarna en namn insamling med 16.000 namn som införde mot majoritetens vilja en p-skiva i staden.

Drivit vi har drivit att vi skall ha ett kallbadhus. Den har blivit bifallen framtida utredning. Har ett nätverk 1466 personer på FB https://www.facebook.com/KallbadhusITrollhattanNu?ref=hl

Var först i Sverige med förslaget om Narkotikahunds sök nattetid i skolorna. Idag genomför Landskrona det. Har ett nätverk 1255 personer på FB https://www.facebook.com/drogfri.skola?focus_composer=true

Resultat

Lämnat in över 200 motioner 1998-2014 varav mest bifallna någonsin, har valspråket det är inte politiker med idéer som kostar pengar utan de som inte några idéer har. Politik är

Jag var först i Sverige med att offentligt ta debatten från ett riksdagsparti med SD. http://www.youtube.com/watch?v=ogIrUcadiec

Har haft förtroendet att vara riksdagsersättare 2010-2014

Vann provvalet till riksdagen 2014

+Många, många mindre uppdrag för kommun och partiet

Ideellt arbete

Jag har utöver detta gjort massa radioprogram med olika digniteter allt från (S) Regionsråd G-I Andersson till Moderaternas förbundsordförande Norra Älvsborg Gunnar Lidell. Skrivit debatt artiklar med såväl ordförande för kommunal, lärarförbundet, företagarna m.m. Har lätt för att sätta upp mål och vara självgående drivande och lyfta blicken från detaljer för koncentration på målet för den verksamhet jag arbetar i.

Omvärldsanalysen över andra städers kommunala verksamheter har tagit mig runt i stora delar av Sverige.

Omvärldsanalyser skedde igenom den tid jag arbetade på konsthandel och inom Radio tv branschen. Rest och fångat idéer i världens alla hörn.

 

Försäljning,  affärsmannaskap och entreprenörskap/intrapenörskap. erfarenheter från bolag Styrelse och ledningsgrupps arbete

Att vara politiker är att vara ideentrepenör och företagare

*Trollhättan Stadshus AB (följduppdrag KS)Trollhättan stad har ett moderbolag för de tre stora bolagen med underbolag som är

*Trollhättans bostadsbolag Eidar (Hyresrätter)

*Trollhättans Energi bolag (El och vatten)

*Trollhättans Tomt AB (Bolagsfastigheter)

Där hanterar vi de övergripande operativa frågorna för dessa bolag. De stora dragen vart är vi på väg? Vart skall vi?

*Bostads Ab Eidar vice ordförande Eidar AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag är det kommunägda bostadsföretaget i Trollhättan. Vi har 6000 lägenheter fördelade runtom i Trollhättans stad och i de mindre samhällena Sjuntorp, Upphärad, Velanda och Åsaka strax utanför Trollhättan.
Av dessa är ca 800 lägenheter i seniorhus och service- och gruppbostäder.
Där utöver hyr vi ut ett tjugotal förskolor, en skola och en mängd affärs- och föreningslokaler, idrottsanläggningar och lokaler för annan verksamhet.. Där arbetet var operativt och allt från upphandlingar till konkret byggande. Ordinarie bolagsfrågor såklart. (2006-2012) Vi gick ifrån en förvaltande period in till en mer expansiv fas.

Exempel på resultat:

Bostadsbolaget så var jag med och beslutade om byggnation kvarteret Fridhem och studenthuset Elefanten. www.eidar.se

Egen verksamhet

Stort kultur intresse. Tidigare arbetat på Art Now konsthandel Sveriges då ledande konsthandel Där jag hade hand om b.l.a utställningsverksamhet och försäljning

Egen konsthandel och verksamhet

Traditionellt galleri med utgivning av t.o.m. egna grafiska editioner av konstnärer med bindning till galleriet. Hade två år i rad utomhusutställning på Trollhättans stads fasader ihop med stort antal konstnärer och centrumföreningen Fängelseutställningen Intermezzo -97 4000 besökare på 3 dagar över 100 konstnärer 70.000:- i entré avgift skänktes till Amnesty

Butiksföreståndare, arbetade i några år som butiksföreståndare på Tv-Fyndet

Då jag var 22 år gammal då omsatte butiken 6 miljoner

Team Building Sociala medier Kommunikation

 

 

Team Building

Mellan åren 2014-2018 skapade vi ett lokalt parti och ett regionalt nätverk!

 

Vi hoppade av ett stort antal politiker från L och bildade ett lokalt parti. Där vi under dessa år byggde upp en förening med medlemmar från samtliga partier i Synnerhet L, Kd och M. Där målet var lokala frågor endast

 

Vi ställde upp i kommunvalet 2018, det blev 110 fotbollslag (1100röster).

 

Vi startade också på regional nivå ett nätverk för lokala partier. Det var från Strömstad, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, som ställde upp i regionalvalet 2018.

 

Detta lärde mig att jag kan bygga ett lag som driver på t.o.m. på ideell basis. Vi hade inte något partistöd, och endast av en stark vilja skapa en sammansvetsad bra organisation med tät sammanhållning. Vi lyckades med det.

 

Sociala medier

 

Jag har stor erfarenhet av att bygga opinionsbildande nätverk på Internet. Framgångsrikt driver jag grupper för ex. mot narkotika samt byggande av ett kallbadhus. Men även vet hur man får stor trafik till sina sidor. Är lite av it-nörd även. Tror detta är framtidens viktigaste media utan konkurrens.

 

Kommunikation

 

Under åren har jag fått en stor vana att prata inför större samlingar. Medievana i både storm och dess motsats i medier såsom tv, radio tidningar. Men även kommunicera med folk på olika arenor som gator torg och arbetsplatser.

 

Kort sagt den demokratiska värnplikten vart en bra skola som lärt mig ödmjukhet, smidighet, ledarskap och ATT uppnå resultat.

Anställningar

 

Heltidspolitiker

Egen konsthandel

Art Now

Tv-fyndet

 

Övrigt

 

Bor i villa i Skoftebyn i Trollhättan med min fru och son varannan vecka

Värnplikts betyg 10-9-9

 

 

 

Uppskattar diskretion p.g.a. min offentliga person, vilket jag varit sedan 1998.

 

 

Vid mer önskan om information gå till www.mollengard.se

 

 

 

Referenser:

 

Lämnas vid önskemål

Samt mer info och uppdrag m.m. återfinns

På www.mollengard.se