CV/personbild

Anställningar

 

Heltidspolitiker 1998-ff

Egen konsthandel1996-1998

Art Now 1992-1996

Tv-fyndet 1986-1992

 

Personbild Dan-Axel Möllengård från Trollhättan stad 1998-2018

 

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, vice ordförande              2007-2012

Invandrarådet, vice ordförande                                                 2007-2014

Kultur och fritidsnämnden vice ordförande                                2003-2014

Kommunfullmäktiges valberedning, vice ordförande                2006-2014

Kommunstyrelsens personalutskott, vice ordförande                2011-2014

Kommunalförbundet ledamot                                                    2003-2006

Fyrstadskansliet ledamot                                                          2003-2006

Kommunfullmäktige ,gruppledare                                              2002-2018

Kommunförbundet Fyrbodal, Ers                                              2003-2006

Kommunstyrelsen, ledamot                                                       2003-2018

KS berednings och ledningsutskott (KSAU)                              2003-2010

KS Budgetkommitte , ledamot                                                  2011-2014

KS jubileumskommittè, ledamot                                                2013-2016

Krisledningsnämnden, ledamot                                                 2011-2014

Nationaldagskommittèn ledamot                                               2003-2010

Norra Ålvsborgs räddningstjänstförbund ledamot                     1999--2006

Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg ledamot             2003-2014

Regionkommittén för Fyrstad ledamot                                      2003-2006

Ombud till förbundsstämma för Fyrbodal                                  2003-2006

Byggnadsnämnd ledamot                                                          1998-2002

Fastighetsbolaget Solrosen ledamot                                         1998-2002

Trollhättan Stadshus AB ledamot                                              2003-2014

Trollhättans industrispår  ledamot                                             2011-2014

 

Sedan har det vart igenom åren pararelt mer mindre uppdrag och även interna såsom styrelser för förening och länsförbund.